Tuesday, 11/05/2021 - 23:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thanh Định

Trường mầm non Thanh Định Kiểm tra dự giờ thi đua giáo viên

  Để thực hiện tốt đợt thi đua học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, BGH cùng Hội đồng thi đua trường mầm non Thanh Định đã dự giờ 100% giáo viên trong trường.