Sunday, 29/11/2020 - 16:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thanh Định

Tổ trưởng, tổ phó dự giờ tổ

Tổ trưởng, tổ phó dự giờ lớp Nhà trẻ Thanh Xuân

Tổ trưởng, tổ phó Dự giờ Đ/c: Ma Thị Đẹp Hoạt động: PTTM Di màu ông mặt trời.

Trẻ biết di màu theo mẫu của cô, trẻ hứng thú với hoạt động.

Cô thực hiện đúng phương pháp của hoạt động, nhẹ nhàng, gần gũi trẻ.

Kết quả: Tốt.

Đ/c: Phạm Thị Duyên Hoạt động: Rửa măt.

Kết quả: Tốt.